รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia) ภัยร้ายใกล้ตัวเสี่ยงถึงชีวิต

ไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia)เป็นอันตรายที่หลายท่านเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิต และมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามปกติดังเดิม ไม่เกิดโรคภัยที่แทรกซ้อนตามมาในภายหลังด้วย ทำให้ทางการแพทย์กล่างถึงโรคนี้ว่าเป็นการที่อวัยวะในช่องท้องของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม