สุภาพกาย

ไมเกรน ปัญหาสุขภาพที่ต้องรู้!!

ไมเกรน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือชายก็ตาม ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับตนเองทั้งนั้น และในปัจจุบันนี้เด็กก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีหางไกลจากโรคร้าย