รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครใน ภาวะคออักเสบ

ภาวะคออักเสบ เป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ที่เราอาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้ โดยที่อาจจะไม่รู้เท่าทันในปัญหานี้เลยทีเดียว ในทางการแพทย์นั้นกล่าวได้ว่าเป็นการอักเสบของขอ ที่เกิดอยู่ภายในลำคอของเราโดยเฉพาะ จนเกิดอาการต่างๆตามมาในภายหลัง ทำให้มีการดำเนินชีวิตที่ยากขึ้นกว่าเดิมมาก พฤติกรรมหลายๆอย่างต้องได้มีการเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการกลืนอาหาร