Tag: แนวทางการป้องกัน

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะหัวใจพิการ ความเสี่ยงรุนแรงถึงชีวิต อันตรายต่อสุขภาพ

ภาวะหัวใจพิการ เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราทุกคน ในภาวะนี้เราสามารถเรียกกันอีกอย่างว่าหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ที่มันนั้นได้มีการเกิดมาในส่วนของการผิดปกติที่ถือว่าได้มีขึ้นมานั้นแบบไม่ได้มีการคาดคิด โดยโครงสร้างของหัวใจมีความเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา จะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็กแล้ว แต่ว่าจะมาแสดงอาการขึ้นมามากขึ้นในช่วงของตอนโต

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครกับ ภาวะม้ามโต รุนแรงกว่าที่คิด

ภาวะม้ามโต อันตรายในเรื่องของสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อที่จะมาสังเกตอาการตนเอง ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้มากน้อยแค่ไหน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่อวัยวะที่เป็นม้ามของเรานั้น เกิดการขยายตัว ให้มีความใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิม ที่มันเกิดได้หลายสาเหตุและหลายปัจจัย แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นมา

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ไซนัสอักเสบ ภัยเงียบใกล้ตัวที่รุนแรงกว่าที่คิด

ไซนัสอักเสบ เป็นในเรื่องของปัญหาที่ได้มีการเกิดขึ้นในด้านของสุขภาพ ที่ต้องรู้เท่าทันให้ได้ จะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ที่จะส่งผลเสียแน่นอนในอนาคต ไซนัสเป็นในส่วนของโพรงอากาศที่ถือว่าได้มีอยู่ในส่วนของกระดูกหน้าของเรา โดยจะมีทั้งหมด 4