รู้ทันโรค, สุภาพกาย

อันตรายกว่าที่คิดใน ภาวะความดันต่ำ

ภาวะความดันต่ำ เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนได้ โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าตนเองพบปัญหานี้อยู่ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าทันจะเป็นเหตุต่อสุขภาพของเราได้ มีอาการผิดปกติจนทำให้มีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นความดันที่ต่ำกว่าปกติอยู่ที่ 90/60  mmHg ที่ส่วนมากแล้วจะเกิดในผู้ใหญ่นั่นเอง