รู้ทันโรค, สุภาพกาย

โรคภาวะน้ำท่วมปอด ภัยเงียบใกล้ตัวที่ต้องระวัง

โรคภาวะน้ำท่วมปอด เหรือจะเรียกกันอีกชื่อว่าปอดบวมน้ำ เป็นอาการที่เราไม่อาจจะคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงข้อมูลรายละเอียดที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหานี้ขึ้นมา และมีวิธีการป้องกันเพื่อให้เราไม่เผชิญกับความทรมานในอาการที่เป็นอยู่นั่นเอง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ปอดของเรานั้น มีของเหลวมากจนเกินไป จนทำให้ถุงลมปอดนี้มีความผิดปกติขึ้น อย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยจะเป็นการหายใจลำบากมากขึ้น เพราะว่าปอดเกิดการขาดออกซิเจนมาแบบกะทันหัน