รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทัน!! อาการคออักเสบ ลุกลามสร้างความเสียหายให้แก่อวัยวะอื่นได้

อาการคออักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนแล้วต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการอักเสบ หรือเกิดแผลขึ้นมาที่อยู่ในลำคอ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการกลืนอาหารด้วยความยากลำบาก คันคอ ส่วนมากแล้วนั้นมักที่จะเกิดจากในส่วนของการติดเชื้อเกี่ยวกับไวรัส หรือเป็นพวกของเชื้อแบคทีเรีย