สุภาพกาย

ครรภ์เป็นพิษ ภัยเงียบใกล้ตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์

ครรภ์เป็นพิษ เป็นสิ่งที่ได้มีการเกิดของภาวะที่ทางด้านของตัวคุณแม่ทุกคนนั้นไม่อยากที่จะให้มันนั้นเกิดขึ้นกับตนเองแน่นอน โดยจะส่งผลที่จะเป็นการกระทบนั้นต่อทางด้านของลูกน้อยในท้องได้ ในทางการแพทย์มีการกล่าวไว้ว่าเป็นผลของภาวะแทรกซ้อนชนิดหนึ่ง ที่มีความอันตรายและเสี่ยงต่อชีวิตของคุณแม่และลูกน้อยไม่มากก็น้อย เนื่องจากว่ามีความดันที่สูงเกินไป ไตทำงานผิดปกติและมีอาการอื่นแทรกซ้อนมาด้วย ที่จะพบเป็นส่วนมากในอายุตั้งครรภ์อยู่ที่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป