รู้ทันโรค, สุภาพกาย

โรคพิษสุนัขบ้า เสี่ยงรุนแรงถึงชีวิต

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นภาวะที่มีมีความอันตรายต่อสุขภาพ โดยเราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่จะไม่ส่งผลเสียตามมา ในปัจจุบันนี้เราต่างทราบกันดีว่าโรคนี้มีความอันตรายมาก ก่อให้เกิดผลเสียถึงชีวิต และอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่ไม่ใช่น้อย ทำให้ทางการแพทย์กล่าวว่าโรคนี้เราสามารถเรียกกันอีกชื่อได้ว่าโรคกลัวน้ำ