รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใคร!! สารพิษโรงงาน โฟมกิ่งแก้วอันตรายรุนแรงถึงขั้นก่อโรคมะเร็ง

สารพิษโรงงาน โฟมกิ่งแก้วอันตรายรุนแรงถึงขั้นก่อโรคมะเร็งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ในอำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีความรุนแรงมาก โดยอยู่ห่างจากสามบินพอสมควร และเพลิงลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงไม่อยู่ ถึงแม้ว่าจะพยายามในการดับเพลิงแล้วก็ตาม จนเกิดอันตรายไปในวงกว้าง