Tag: สำคัญ

สุภาพกาย

สมดุลน้ำในร่างกาย ทำไมน้ำถึงจำเป็นต่อร่างกาย

     น้ำในร่างกายของเรานั้น จะมีอยู่ประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเยอะกว่าองค์ประกอบอื่นมากๆ และสาเหตุที่ทำไมร่างกายของเราจึงจำเป็นจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากว่าน้ำจะช่วยควบคุมสมดุลอุณหภูมิ สมดุลน้ำในร่างกาย และช่วยในการขนส่งสารต่างๆภายในเลือด กำจัดของเสียในรูปของ