สุภาพกาย

เสี่ยงถึงชีวิตอันตรายกว่าที่คิดกับ ภาวะน้ำท่วมปอด

ภาวะน้ำท่วมปอด เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งในปัญหานี้ ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดอาการที่รุนแรงต่อร่างกายได้แม้แต่น้อย ในภาวะที่เกิดขึ้นนี้จะมีการหายใจที่เหนื่อยง่าย มีความผิดปกติเหมือนกับว่าเราหายใจแล้วไม่เต็มอิ่มเท่าที่ควร มันจะเกิดได้หลายเหตุผลมาก