สุภาพกาย

ปวดหัวแบบคลัสเตอร์ รุนแรงกว่าที่คิด

ปวดหัวแบบคลัสเตอร์ เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็เป็นได้ แต่ไม่รู้ว่าพบปัญหานี้อยู่ ที่ส่งผลต่อความรุนแรงในการดำเนินชีวิต ที่มีอาการปวดหัวขึ้นมาหนักได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นวันเดียวหรือแสดงอาการหลายวันก็เป็นได้ ซึ่งแนวโน้มในตอนนี้จะพบว่าเพศชายมีโอกาสเกิดได้มากกว่าเพศหญิง ที่พบมากในทุกวัยด้วยกัน โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ