รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครกับ ภาวะเหงือกอักเสบ อันตรายถึงชีวิต

ภาวะเหงือกอักเสบ เป็นอาการที่ถือว่ามีการเกิดขึ้นมาได้เลยกับทุกเพศและในทุกช่วงของระดับวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ในการที่จะมีเชื้อเข้ามาแทรกซ้อนในเหงือกของเรา หรืออาการอื่นๆที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น โดยทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นโรคเหงือก หรือเราจะเรียกกันอีกชื่อกันได้ว่าปริทันต์นั่นเอง ที่มีความรุนแรงต่อการใช้ชีวิตมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเรามีพฤติกรรมความเสี่ยงมากแค่ไหน แล้วจะเห็นได้ว่าเราพบได้บ่อยกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหานี้