สุภาพกาย

วิธีช่วย ตัวหอม เสริมเสน่ห์ความมั่นใจให้ตนเอง ใครๆก็อยากอยู่ใกล้

อยู่ในประเทศไทย ประเทศเขตร้อนชื่นที่นอกจากอากาศจะร้อนอบอ้าวแล้วก็ยังเต็มไปด้วยฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศอีกด้วย ทำให้คนไทยหลายคนจึงมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวไม่ว่าจะกลิ่นเต่า กลิ่นเหงื่อหรือตลอดจนกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ บางครั้งใช้โรออนล์ทาอย่างเดียวยังเอาไม่อยู่ ดังนั้นวันนี้เราก็เลยอยากมาแนะนำและบอกต่อ 4 วิธีช่วย ตัวหอม ที่จะทำให้กลิ่นกลายของเราดีขึ้น