สุภาพกาย

กินข้าววันละสองมื้อ มีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่

     หลายคนที่สงสัยว่าการ กินข้าววันละสองมื้อ มีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ ถ้าหากว่าคุณได้รับในปริมาณที่เพียงพอ ไม่มีผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ถ้าหากว่านับแคลแล้วได้ตามที่ร่างกายต้องการ ก็ถือได้ว่าไม่ส่งผลเสีย แต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ทานข้าวเช้าระยะเวลาติดต่อกัน และไปหนักข้าวเย็นแทน