Tag: วิตามิน

สุภาพกาย

วิตามินบี1 คืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไร ละลายในน้ำได้หรือไม่

     สำหรับ วิตามินบี1 คือชนิดที่ละลายในน้ำได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิตามินชนิดแรกในโลก ที่มีการค้นพบ และมีกำมะถัน ที่เป็นองค์ประกอบ จึงช่วยในการเมแทบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต สำหรับคุณสมบัติของวิตามินชนิดนี้ก็คือ