Tag: รู้ทันโรค

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครกับ บาดทะยัก อันตรายถึงชีวิต

บาดทะยัก เป็นภาวะที่มีความรุนแรงอย่างมาก เมื่อเรารู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลแทรกซ้อนตามมาในภายหลัง โดยเราจะพบว่าปัญหานี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ชาย ที่ไม่ว่าจะอายุเท่าใดล้วนมีความเสี่ยงอย่างแน่นอน แล้วยอดผู้ป่วยในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าพุ่งสูงขึ้นมาก ทำให้ต้องมีการระวังให้ได้มากที่สุด

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

เลือดออกในสมอง ภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เลือดออกในสมอง เป็นภาวะที่มีความุรนแรงและถือว่ามีการเสี่ยงเอามาก ๆ ในชีวิต ที่เราอาจจะพบปัญหานี้อยู่แต่ไม่อาจทราบได้ก็เป็นได้ มารู้ตัวอีกทีในบางครั้งก็อาจจะสายเกินไปแล้ว นับว่าน่ากลัวมากที่สุด ไม่เช่นนั้นเราจะต้องมีโรคที่ได้ทำการแทรกซ้อนกันนั้นตามมาในภายหลัง ทำให้เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ