สุภาพกาย

อันตรายกว่าที่คิดกับ โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นช่วงของภาวะที่มันนั้นอันตรายและรุนแรงกับชีวิต เมื่อได้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาแล้ว จะต้องทำการรักษาให้หาย เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคอันตรายมารุมเร้าในการดำเนินชีวิต ในส่วนของโรคนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มในประเทศไทย ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องมีการสำรวจและหาแนวทางการรักษาให้ได้ เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นถึง