รู้ทันโรค, สุภาพกาย

เลือดออกในสมอง ภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เลือดออกในสมอง เป็นภาวะที่มีความุรนแรงและถือว่ามีการเสี่ยงเอามาก ๆ ในชีวิต ที่เราอาจจะพบปัญหานี้อยู่แต่ไม่อาจทราบได้ก็เป็นได้ มารู้ตัวอีกทีในบางครั้งก็อาจจะสายเกินไปแล้ว นับว่าน่ากลัวมากที่สุด ไม่เช่นนั้นเราจะต้องมีโรคที่ได้ทำการแทรกซ้อนกันนั้นตามมาในภายหลัง ทำให้เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ