รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ปากมดลูกอักเสบ เสี่ยงถึงชีวิตอันตรายกว่าที่คิด

ปากมดลูกอักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับเพศหญิง ที่ล้วนมีสิ่งที่เป้นการเสี่ยงกันเอามาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะเกิดข้นกับตนเองทั้งนั้น โดยการอักเสบนี้เกิดในส่วนที่ล่างสุดในมดลูกเรา ที่จะเชื่อมไปยังช่องคลอดได้ด้วย มีอาการที่ไม่พึงประสงค์แสดงออกมา แต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกันไป