รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ปวดฝ่าเท้า เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้เลย

ปวดฝ่าเท้า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการปวดในส่วนของบริเวณใต้ฝ่าเท้า เนินเท้า หรืออาจเป็นบริเวณส้นเท้า ที่เกิดขึ้นได้ลุกลามไปยังขา เข่า หลัง เป็นต้น