รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะขาดสารอาหาร อย่าปล่อยละเลยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะขาดสารอาหาร เป็นในส่วนของภาวะที่ตัวของเราเองนั้นต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี โดยในปัจจุบันนี้เราต่างทราบกันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่มากมายต่อร่างกายของเรา โดยเป็นการที่เกิดการขาดสารอาหารที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา จนทำให้ร่างกายไม่มีความเจริญเติบโตเท่าที่ควร จนทำให้อวัยวะต่างอาจจะหยุดการพัฒนาก็เป็นได้ ยิ่งเป็นสารอาหารที่มีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต