สุภาพกาย

ภาวะพาร์กินสัน เคลื่อนไหวผิดปกติ ควบคุมร่างกายไม่ได้ กระทบต่อชีวิตระยะยาว

ภาวะพาร์กินสัน เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติ ทำให้เกิดอาการสั่นตามมา ในอวัยวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีการเคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ไม่ยืดหยุ่น ทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้