สุภาพกาย

หัวข้อ ข้อควรรู้ : วงการสายเขียว ใช้ “กัญชา” มากเกินหรือนานไป โทษของกัญชามีอะไรบ้าง?

           เอาเป็นว่าการใช้อะไรที่มันมากเกิน หรือไม่รู้จักความเหมาะสม ย่อมเกิดโทษได้ทั้งหมด แล้วยิ่งกับ กัญชา ด้วยแล้ว แต่ก่อนมันก็ถือว่าเป็นสารเสพติดอย่างที่คุณก็รู้ๆ กัน ดังนั้นผลพ่วงของการใช้กัญชาที่เกินพอดี