รู้ทันโรค, สุภาพกาย

บ้านหมุน ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

บ้านหมุน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในทุกวัน ไม่เกิดอาการที่ทรมานกับภาวะที่เป็นอยู่ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่รู้สึกถึงตัวเองหมุนตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืนหรือนั่งก็ตาม จะทำให้เรามีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากมาก ได้ทำกิจวัตรต่างๆได้ไม่สะดวก ในส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก