สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใคร ภาวะปรับตัวผิดปกติ ปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน

ภาวะปรับตัวผิดปกติ คือภาวะที่ร่างกายเกิดการผิดปกติทางด้านเรื่องอามรณ์ ที่อาจจะวิตกหรือกังวลมากจนเกินไป จากพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้ตัวของผู้ป่วยเองรู้สึกว่าเมื่อพบเจอกับความเครียด จะไม่มีสติในการพิจารณาว่าจะทำการตัดสินใจกันยังไงต่อ และยากที่จะปรับตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เหนือจากความคาดหมายนั่นเอง นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผู้ป่วยจะควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจและสติอีกด้วย อาการและสาเหตุของ