สุภาพกาย

อายุยืนแบบคนญี่ปุ่น ควรทานอาหารอย่างไร

   ทุกคนสังเกตกันหรือไม่ว่า ทำไมคนญี่ปุ่นถึง มีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนมากๆ ซึ่งมีการสำรวจ ผลจากสถิติพบว่า คนญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 82