สุภาพกาย

สุขภาพกับชีวิตประจำวัน ปวดหัว ปวดตา เป็นผลมาจาก อะไร 

      สุขภาพกับชีวิตประจำวัน ใครที่อาการไม่ค่อยดีนัก มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และรู้สึกปวดตา เวียนศีรษะเป็นบางครั้ง เนื่องจากมีการนั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานาน หรือมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน