สุภาพกาย

หมอนรองกระดูกเสื่อม ปัญหาที่รบกวนชีวิต ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย

หมอนรองกระดูกเสื่อม ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่เสื่อมสภาพขึ้นมา โดยจะเป็นหมอนรองกระดูก หรือในส่วนของชั้นเนื้อเยื่อที่อยู่ในระหว่างข้อกระดูกในสันหลังของแต่ละข้อ โดยปกติแล้วจะทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักและมีการกระจายน้ำหนัก จนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจจะเสื่อมได้มากในช่วงอายุที่มากขึ้น โดยทั้งนี้ผู้ป่วยอาจมีความเจ็บป่วยขึ้นมาได้เล็กน้อย หรือถ้าหากว่ารุนแรงจะกระทบต่อการดำเนินชีวิต