สุภาพกาย

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ส่งผลต่อคความคิดและความรู้สึก ต้องรีบรักษาให้ไวที่สุด

ภาวะ บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง เป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติ โดยจะพบว่าส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกที่มีกับตนเอง รวมไปถึงผู้อื่นด้วย บางครั้งจะพบว่าเกิดอาการอารมณ์ขึ้นลงไวมาก มีความหุนหันพลันแล่น และอาการอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์