รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ ส่งผลต่อร่างกาย อันตรายต่อสุขภาพ

ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ต้องรู้เท่าทันให้ได้ ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบขึ้นมา แล้วทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาด้วยหลายประการ เจ็บและบวมในส่วนของกล้ามเนื้อ แล้วจะเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นัก แต่บางท่านอาจจะเกิดขึ้นกันอย่างเรื้อรังได้ สาเหตุมีด้วยกันหลายประการ