ภาวะ คออักเสบ
รู้ทันโรค, สุภาพกาย

คออักเสบ ภัยเงียบใกล้ตัวที่ต้องรู้เท่าทัน

คออักเสบ เป็นภาวะที่ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างไร ที่เราทุกคนควรจะรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในภายหลัง ในบางรายอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ที่ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ทำให้พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง และอาจจะต้องรักษายาวนาน เป็นต้น ทำให้ทางการแพทย์กล่าวถึงปัญหานี้ที่เกิดการอักเสบขึ้นมาในคอเรา ที่ส่งผลต่อการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ แล้วผู้ป่วยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยในปัจจุบันนี้ ยิ่งในช่วงอากาศเย็นจะมากขึ้น เนื่องจากว่าเป็นการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จนทำให้คอเกิดการอักเสบขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในระบบอื่น ถ้าหากว่าไม่รักษาอาจจะเรื้อรังมากยิ่งขึ้น ไม่ควรปล่อยละเลย

อาการและสาเหตุของปัญหา คออักเสบ

คออักเสบ

ในอาการที่เกิดขึ้นมาเราจะสังเกตได้จากการที่เจ็บคอหนัก จนถึงขั้นกลืนอาหารไม่ค่อยได้ มีความลำบากในการกลืนมากยิ่งขึ้น คาแดง คอแดงกล่ำ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามตัว หนาว เสียงแหบแห้ง คัดจมูก แผลร้อนในเกิดขึ้นในปาก ท้องร่วงจะเกิดขึ้นในเด็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่สบายตัว มีไข้ ในกรณีนี้เกิดจากเชื้อไวรัส หนาวสั่น ปวดหัว คอแดง คลื่นไส้  อาเขียน ทอนซิลโต ต่อมน้ำเหลืองโต คอบวม ในกรณีเกิดจากการที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ในสาเหตุนั้นเกิดจากการที่ติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนมาก และรองมาคือแบคทีเรีย ในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานี้คือสภาพอากาศที่หนาวจนเกินไป โรคภูมิแพ้ สูบบุหรี่ เนื้องอกที่คอ เป็นต้น

อาการ คออักเสบ

คออักเสบกับแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

ในแนวทางการป้องกันคือ ต้องพยายามล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยครั้ง ไม่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยเด็ดขาด  ไม่สูบบุหรี่ ดูแลสุขภาพตนเอง รักษาสุขอนามัย ตรวจสุขภาพเสมอ เมื่อมีความผิดปกติขึ้นต้องพบแพทย์ทันที

สาเหตุ คออักเสบ

คออักเสบเป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เกิดปัญหาน้อยที่สุดตามมาในภายหลัง โดยจะไม่เป็นผลเสียต่ออวัยะต่างๆในร่างกายด้วย ทำให้การป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นอย่าลืมศึกษารายละเอียดกันจะดีที่สุด

เสริมสร้างสุขภาพ เว็บไซต์เพื่อสุขภาพและการป้องกันโรค การออกกำลังกายจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลโรค