สาเหตุไส้เลื่อนกระบังลม
รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia) ภัยร้ายใกล้ตัวเสี่ยงถึงชีวิต

ไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia)เป็นอันตรายที่หลายท่านเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิต และมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามปกติดังเดิม ไม่เกิดโรคภัยที่แทรกซ้อนตามมาในภายหลังด้วย ทำให้ทางการแพทย์กล่างถึงโรคนี้ว่าเป็นการที่อวัยวะในช่องท้องของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะเป็นกระเพาะอาหารที่เคลื่อนจากที่เดิม จนทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติตามมา แต่ในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยมีอาการที่แสดงออกมาให้เราได้รู้สึกเท่าไหร่นัก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะสังเกตได้อย่างชัดเจน แล้วจะพบในผู้ที่สูงอายุส่วนใหญ่ 50 ปีขึ้นไปจะประสบกับปัญหานี้ หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนเกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้ต้องได้รับการรักษาในกรณีที่มีความรุนแรง

อาการและสาเหตุของ ไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia)

การรักษาไส้เลื่อนกระบังลม

อาการที่เกิดขึ้น ในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ จะไม่แสดงอาการที่ออกมาอย่างเห็นได้ชัด ในบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าหากว่ารุนแรงขึ้นมาจะสังเกตได้จากการที่แสบร้อนที่อกอย่างมาก ท้องอืด หายใจแล้วเหนื่อยถี่มากยิ่งขึ้น อาเจียนออกมา กรดไหลย้อน กลืนอาหารยากลำบาก เวลาที่อุจจาระออกมาเป็นสีดำเข้ม และที่สำคัญอาจจะเกิดสิ่งที่เป็นการผิดปกติในทางด้านระบบการทำงานของห้องหัวใจ ที่นำไปสู่หัวใจล้มเหลวได้ ในสาเหตุยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดมารับประกัน แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือการสูบบุหรี่ การได้รับความบากเจ็บในช่องท้อง ป่วยเป็นโรคอ้วน อายุที่มากขึ้นส่วนใหญ่แล้ว 50 ปีขึ้นไป

อาการไส้เลื่อนกระบังลม

ไส้เลื่อนกระบังลมHiatal Herniaกับแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

ในแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง มีการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่สูบบุหรี่ พยายามไม่ทำให้ความดันในช่องท้องของเราสูงขึ้น ยิ่งพฤติกรรมในการใส่เสื้อผ้าที่รัดจนเกินไป ไม่ควรที่จะไอเรื้อรังจนเกินไป ไม่ยกของที่หนักจนเกินไป เป็นต้น

ไส้เลื่อนกระบังลม

ไส้เลื่อนกระบังลม(Hiatal Hernia)เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

เสริมสร้างสุขภาพ เว็บไซต์เพื่อสุขภาพที่รวมเอาวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งการออกกำลังกายกับการรับประทานอาหารที่มีประโยขน์ต่อสุขภาพของเรานั้น ที่นี้เราจึงได้คัดสรรหาวิธีดูแลสุขภาพมาแนะนำทางออนไลน์