การรักษาภาวะโรคขาดสารอาหาร
รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะโรคขาดสารอาหาร โรคร้ายที่หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงแก่ชีวิต

ภาวะโรคขาดสารอาหาร โรคที่ในส่วนของทางด้านร่างกายเองนั้นได้รับในส่วนของสารอาหารที่ถือว่าไม่เป็นการเพียงพอกันเลยต่อสิ่งที่เป็นการต้องการ โรคอันตรายที่เราไม่ควรมองข้าม ในปัจจุบันโรคขาดสารอาหารนั้นยังพบได้มากไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยอายุใดหรือเป็นเพศใด ซึ่งหากปล่อยไว้ก็อาจทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลักษณะโรค สาเหตุ อาการและการรักษากันนะคะ เพื่อที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงสุขภาพร่างกายของตัวเองกันให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ

ภาวะโรคขาดสารอาหาร สาเหตุ อาการและแนวทางการรักษา ?

ภาวะโรคขาดสารอาหาร

ภาวะโรคขาดสารอาหาร(Under Nutrition or Nutritional Deficiency) คือ โรคที่มีสาเหตุมาจาการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารเพราะไม่ได้รับสารอาหารตามที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดปัญหาสุขภาพอีกมากมายตามมาได้และที่แย่ที่สุดคืออาจถึงขั้นที่เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ความน่ากลัวของโรคขาดสารอาหาร คือ บางครั้งผู้ป่วยมักคิดว่าอาการต่างๆที่เกิดจากโรคนั้นคือภาวะปกติทั่วไปจนคุ้นชินไปกับมันและไม่เข้ารับการรักษา ผลที่ตามมาคือร่างกายจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ ทั้งนี้สาเหตุของโรคขาดสารอาหารนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ จากพฤติกรรมการทานอาหารผิดๆ การเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด เช่น โรคโครห์น โรคมะเร็งลำไส้และโรคเซลิแอค เป็นต้น ตลอดจนปัญหาทางจิต อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากอาหาร การผ่าตัด การตั้งครรภ์ ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ก็อาจเป็นเพราะสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความยากจน การไม่มีความรู้ที่เพียงพอหรือการใช้ชีวิตแบบจำกัดโลกภายนอก เป็นต้น

สาเหตุภาวะโรคขาดสารอาหาร

อาการของภาวะโรคขาดสารอาหารนั้นทางด้านของตัวผู้ป่วยเองมักที่จะได้มีการรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นการอ่อนเพลียไม่มีแรง ง่วงซึม ผมร่วงง่าย ตัวซีด เวียนหัว น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ รู้สึกสั่นที่ข้อต่อ อารมณ์แปรปรวน ไม่มีสมาธิ มีภาวะซึมเศร้า มีความอยากอาหารที่ไม่ปกติ ใจสั่น หมด แรง หมดสติ เป็นต้น ทั้งนี้อาการต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและความรุนแรงของโรคด้วย ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะ

อาการภาวะโรคขาดสารอาหาร

สำหรับการรักษาภาวะโรคขาดสารอาหารนั้นก็มีด้วยกันหลากหลายแบบตามอาการและความรุนแรงของโรค ดังนี้ การปรับพฤติกรรมการกินอาหาร การกินอาหารเสริม การให้อาหารผ่านทางสายยางในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร การรักษาด้วยการดูแลใกล้ชิดในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่วมด้วย ซึ่งการรักษาเหล่าก็จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะคะ นอกจานี้ในส่วนของการป้องกันโรคขาดสารอาหารที่เราทำได้ก็คือ การรับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ไม่กินอาหารหมู่ใดหมู่เดียวและทานให้ครบถ้วนเท่านี้คุณก็จะห่างไกลจากโรคๆนี้ได้อย่างแน่นอน

เสริมสร้างสุขภาพ เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ ที่รวมเอาวิธีดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี มาแนะนำให้ได้ติดตามกันทางออนไลน์