Tag: อันตราย

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะหัวใจพิการ ความเสี่ยงรุนแรงถึงชีวิต อันตรายต่อสุขภาพ

ภาวะหัวใจพิการ เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราทุกคน ในภาวะนี้เราสามารถเรียกกันอีกอย่างว่าหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ที่มันนั้นได้มีการเกิดมาในส่วนของการผิดปกติที่ถือว่าได้มีขึ้นมานั้นแบบไม่ได้มีการคาดคิด โดยโครงสร้างของหัวใจมีความเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา จะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็กแล้ว แต่ว่าจะมาแสดงอาการขึ้นมามากขึ้นในช่วงของตอนโต

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะขาดสารอาหาร อย่าปล่อยละเลยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะขาดสารอาหาร เป็นในส่วนของภาวะที่ตัวของเราเองนั้นต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี โดยในปัจจุบันนี้เราต่างทราบกันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่มากมายต่อร่างกายของเรา โดยเป็นการที่เกิดการขาดสารอาหารที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา จนทำให้ร่างกายไม่มีความเจริญเติบโตเท่าที่ควร จนทำให้อวัยวะต่างอาจจะหยุดการพัฒนาก็เป็นได้ ยิ่งเป็นสารอาหารที่มีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใคร!! สารพิษโรงงาน โฟมกิ่งแก้วอันตรายรุนแรงถึงขั้นก่อโรคมะเร็ง

สารพิษโรงงาน โฟมกิ่งแก้วอันตรายรุนแรงถึงขั้นก่อโรคมะเร็งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ในอำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีความรุนแรงมาก โดยอยู่ห่างจากสามบินพอสมควร และเพลิงลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงไม่อยู่ ถึงแม้ว่าจะพยายามในการดับเพลิงแล้วก็ตาม จนเกิดอันตรายไปในวงกว้าง